goede doelen

De goede doelen die we steunen

Dat we al eens graag een rally of een roadtrip rijden is geweten bij iedereen die ons kent. Als we er dan ook nog eens een
goed doel aan kunnen koppelen geeft dat een extra fijn gevoel en maakt ons blij

Ook jij kan ons helpen met het steunen van onze goede doelen dus doe uw gift op rekening BE62 0019 1494 1361

Doel en missie

Doel :

De Holdamhoeve is een be-leefboerderij in een natuurlijke, zeer rustige omgeving waar mensen met hun beperkingen én hun mogelijkheden een zinvolle dagtaak of vrijetijdsbesteding kunnen uitvoeren.  Dit gaat om activiteiten op de boerderij, bij de dieren, in het kookatelier of in het crea-atelier.  Het aanbod van activiteiten is wisselend, seizoensgebonden en ecologisch.  Daarnaast vinden we de verbinding met de gemeenschap erg belangrijk.  We willen een actief, participerend stuk samenleving zijn, met plaats voor innovatieve sociale initiatieven.  We willen hierbij inclusie bevorderen tussen de mensen en geloven erin dat dit een verrijking is voor alle partijen.  Daarbij zorgen wij voor een aangepast aanbod op maat voor elk kind, elke volwassene.

Missie : 

We worden door een aantal elementen sterk gedreven;

– we willen uitgaan van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van iedere mens en willen dan ook een project zijn dat kansen op maat  schept voor ieder individu, respect en mogen-zijn is de basis

-we geloven in een inclusieve maatschappij, mensen met al hun mogelijkheden en beperkingen inspireren elkaar, verschillende bevolkingsgroepen hebben de kans samen dingen te ondernemen en aan gemeenschappelijke doelen te werken

-we willen mensen samenbrengen, stimuleren het samen-leven, in de tijd van digitalisering zijn er creatieve, innovatieve projecten nodig die mensen samenbrengen

-we willen gebruik maken van natuurlijke materialen en duurzame keuzes maken in alles wat we doen en streven zo een ecologische werking na

-in een op (massa)consumptie gerichte maatschappij zijn steeds meer mensen op zoek naar authenticiteit en kwalitatieve, eerlijke, artisanale producten, we willen een origineel antwoord bieden op die vraag

-we willen mensen weer dichter brengen bij de natuur, bij de herkomst van voedsel, leven met de seizoenen.  Hierbij kiezen we voor authenticiteit en eenvoud, het be-leven komt op de eerste plaats.  

-we willen een aanbod geven op een urgente vraag van veel mensen met een beperking en hun begeleiders,  er zijn extra initiatieven en projecten nodig om aan hun behoeften te beantwoorden

-We willen het kleinschalig houden met respect voor de rust, natuur en authenticiteit, de grootste troef van onze setting.  

Steun de VZW Holdamhoeve en stort op BE62 0019 1494 1361

Bezoek de website

doel en Missie

De diagnose MS zorgt voor een grote breuklijn in het leven. Leven met MS is als een rollercoaster waardoor de verliesverwerking en het omgaan met de aandoening, de gevolgen en de beperkingen vaak een moeilijk en moeizaam proces is. Daarom treden wij op als goed doel om personen met MS te helpen. In het begin van hun diagnose, maar ook tijdens het verdere verloop van hun leven (met MS).

Onze donateurs geven aan MS-Liga Vlaanderen om tal van redenen:

  • Omdat ze in de missie en visie van ons goed doel geloven
  • Omdat ze zelf iemand kennen die MS heeft en die geholpen wordt door ons
  • Naar aanleiding van een bepaalde campagne die we voeren
  • Gewoonweg als verichting van liefdadigheid

​​​​​​Als patiëntenorganisatie staan we dagelijks paraat voor personen met MS en hun naasten. Wij streven ernaar om het algemeen welzijn van personen met MS (PmMS) en hun naasten te bevorderen.

Voor ons, als goed doel, is het van belang om MS in het leven betekenis te geven, te helpen om inzicht te verwerven en om te gaan met de aandoening. Dit verwezenlijken we door personen met MS individueel of in groep te voorzien van begeleiding en ondersteuning. Dankzij onze unieke combinatie van vrijwilligers en professionals willen we uitgroeien tot een volwaardige patiëntenorganisatie in de chronische zorg van morgen.

Maak jij samen met ons het verschil voor personen met MS? Steun MS-Liga Vlaanderen door middel van een donatie. Dankzij jouw gift werken we iedere dag opnieuw voor een beter leven voor personen met MS, nu en in de toekomst. Steunen kan ook digitaal, op een simpele en veilige manier. 

Steun de MS-Liga Vlaanderen en ontvang vanaf een gift van € 40; een fiscaal attest.

Bezoek de website